ایثار اقتصادی نیاز امروز کشور است

13 آگوست , 2019
________________________________________________________________________
  • ایثار اقتصادی نیاز امروز کشور است

 

مدیریت هلدینگ ارس مهندس روشندل طی مقاله ای نیاز امروز کشور را اعتماد مردم به مسولان و ایثار اقتصادی همچون ایثار در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.

ایشان افزودند که مردم نجیب ایران هرگاه مسولان را با خود صادق و همراه دیده اند جان فشانی های تاریخی از خود به ظهور رسانده اند.

هیچ شکی ندارم اگر مسولان با مردم همدل شوند مردم همانند هشت سال دفاع مقدس اینبار در جهاد اقتصادی از خود ایثار اقتصادی نشان خواهند داد.

یکی از مثال های عملی ایثار اقتصادی عدم خرید ارز کشور دیگر جهت منفعت مادی می باشد.

مهندس روشندل افزودند: اگر جامعه ایران مسولان خود را باور داشته باشند و به آنها اعتماد کنند خواهید دید که نه اینکه دلاری در بازار توسط اقشار عادی جامعه به عنوان سرمایه گذاری خرید نمی شود،

بلکه با علم به اینکه احتمال دارد با فروش ذخیره ارزی خانوار خود متحمل ضرر و زیان شود با ایثار اقتصادی ارز خود را به بازار عرضه خواهد کرد تا کمکی برای امروز جامعه باشد.

همان گونه که جان های جوانان خود را در هشت سال دفاع مقدس عرضه کرده است.

ملتی که برای عقیده و وطن خود جان می دهد انتظار ایثار اقتصادی از او محال نبوده و مشکل امروز ما عملکرد بد مسولان و ایجاد بی اعتمادی میان مردم و مسولان است.________________________________________________________________________