تاکید مدیریت هلدینگ به اضافه کردن بوتیک هتل به مجموعه هتل های هلدینگ ارس

15 ژوئن , 2020
________________________________________________________________________
  • تاکید مدیریت هلدینگ به اضافه کردن بوتیک هتل به مجموعه هتل های هلدینگ ارس

 

طی سفری که توسط هیئتی از مدیران ارشد هلدینگ ارس به استانهای آذربایجان شرقی و غربی صورت گرفت، موضوع احیا و بهربرداری از آثار تاریخی کشور در غالب بوتیک هتل مورد بررسی قرار گرفت.

در این سفر که میزبان آن صندوق احیا و بهربرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور و با حضور مدیر عامل صندق احیا، مدیریت هلدینگ، رئیس دفتر هلدینگ در آذربایجان شرقی، مشاور عمرانی اجرایی و

رئیس صندوق سرمایه گذاری هلدینگ برگزار شد، موضوع احیا و بهربرداری اماکن تاریخی درقالب بوتیک هتل در دستور کار واحد سرمایه گذاری هلدینگ جهت بررسی قرار گرفت.

 ________________________________________________________________________