میزبانی از گروه سرمایه گذاری ترک جهت حضور در توسعه فرودگاه های کشور

19 مارس , 2018
________________________________________________________________________
  • میزبانی از گروه سرمایه گذاری ترک جهت حضور در توسعه فرودگاه های کشور

 

با هدف مبارزه با سیاست های خصمانه دولت ایالات متحده آمریکا علیه ملت غیور ایران ،

و محدود شدن شرایط حضور شرکت های سرمایه گذاری در ایران و همچنین در این هجمه اقتصادی ایران تنها نیست ،

و جدیدا کشور ترکیه نیز دچار تحریم های اقتصادی مالی قرار گرفته است.

هلدینگ ارس فرصت را غنیمت شمرده و با همکاری شرکت سرمایه گذاری و بهره برداری فرودگاهی معتبر ترکی وارد مذاکره شده است تا زمینه حضور آنها در توسعه فرودگاهی کشور فراهم آید.________________________________________________________________________