میزبانی از گروه سرمایه گذاری فرا منطقه ای

6 اکتبر , 2018
________________________________________________________________________
  • میزبانی از گروه سرمایه گذاری فرا منطقه ای

 

شرکت سرمایه گذاری فرا منطقه ای با هدف مشارکت در صنایع پتروشیمی کشور با همت هلدیگ ارس در کشور حضور داشته و در حال مذاکره با شرکت های پتروشیمی می باشد.________________________________________________________________________